Lietuvos precizinio skraidymo federacija yra FAI Bendrosios aviacijos komisijos (GAC – General Aviation Commission) narė. Pagal Tarptautinės aeronautikos federacijos (FAI) kodeksą bendroji sportinė aviacija skirstoma į:

Precizinį skraidymą (Precision Flying)
Aviaralį (Rally Flying)
Ilgų nuotolių ralį (Air Racing)
Greičio lenktynes (Formula Racing)
Oro navigacines lenktynes (Air Navigation Race)

Siekiant didinti aviacijos sporto šakų valdymo organų savarankiškumą ir atsakomybę, LAK konferencija 1991.04.03 d. sporto šakų komisijas vėl pertvarkė į atitinkamų šakų federacijas. Precizinės aeronavigacijos sportui ėmėsi vadovauti Precizinės aeronavigacijos federacija. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Visuomeninių organizacijų įstatymą (Žin., 1995, Nr. 18-400) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija 1997.02.27 d. įsakymu Nr. 85-V įregistravo naujus Lietuvos precizinio skraidymo federacijos įstatus, organizacijos kodas 9194092. Įstatuose numatyti pagrindiniai federacijos tikslai: plėtoti precizinio skraidymo sportą, atstovauti Lietuvą tarptautinėse varžybose, pasaulio ir Europos čempionatuose, reglamentuoti Lietuvoje rengiamų precizinio skraidymo varžybų tvarką, organizuoti lakūnų rinktinės pasiruošimą ir dalyvavimą tarptautinėse varžybose, bendradarbiaujant su Civilinės aviacijos administracija, stiprinti skrydžių saugą bei lėktuvų techninę priežiūrą. Lietuvos precizinio skraidymo federacijos nariais yra juridiniai asmenys – visuomeniniai aviacijos sporto klubai, kurių pilotai kultivuoja precizinį skraidymą ir aviaralį.

Precizinio skraidymo sporte aktyviai dalyvauja Biržų AK, Klaipėdos sklandymo klubas, Panevėžio AK, Šiaulių AK, Vilniaus AK, Vš.Į „Oreivystės centras“ ir Vš.Į „bendrosios aviacijos sporto centras“. Absoliutus čempionas Gediminas Venskus (Biržai), Lietuvos čempionai: Henrikas Birbilas (Šiauliai), Vytautas Ramelis (Vilnius), Vytautas Tamošiūnas (Kaunas), Steponas Gervinas (Klaipėda), Vytautas Šliumba (Prienai), Jonas Kuzminskas (Vilnius), Jonas Eglinskas (Vilnius), Jonas Kamičaitis (Kaunas), Vidas Žaliukas (Kaunas), Vytautas Vegys (Biržai), Dainius Jazdauskas (Biržai), Jurgita Jazdauskienė (Biržai). Pastaraisiais metais per federacijos klubus į precizinio skraidymo ir lėktuvų ralio sportininkų gretas įsijungia pilotai – lėktuvų savininkai, kurie su nuosava skraidymo technika dalyvauja svarbiose varžybose. Precizinio skraidymo sportui nuo sekcijos įkūrimo 1971 metais vadovavo Antanas ARBAČIAUSKAS, nuo 2000.11.30 d. – Liudvikas Buitkus, nuo 2015.11.11d. – Ignas Krivickas.